Ostatnie miesiące ujawniły pogłębiły deficyt podaży na rynku pracy. Coraz trudniej znaleźć na rynku nie tylko specjalistów, lecz również chętnych do prac niewymagających szczególnych kwalifikacji. W branży zaczynają wygrywać przedsiębiorstwa, które mają stabilne i zaangażowane zespoły z tymi, gdzie rotacja pracowników prowadzi do niskiej wydajności i odbija się na jakości usług i produktów.

Ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa.

Aby skutecznie pozyskiwać przedsiębiorców ważna jest marka pracodawcy i nasza oferta dla nowego pracownika. Aby go utrzymać i zaangażować musimy jednak zadbać o właściwe relacje w miejscu pracy. Konflikty z przełożonymi i zła atmosfera miejsca pracy są, według badań firmy HAYS Poland, przyczyną, która ma coraz większy wpływ na decyzję o zmianie pracodawcy.

Wspieraj i angażuj

Najlepsze przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na rozwój u swoich managerów kompetencji, które budują w zespołach postawy odpowiedzialności i zaufania. Nowoczesny manager uczy się nie tylko jak administrować i zarządzać, lecz przede wszystkim jak być dla swoich podopiecznych wsparciem i inspiracją. Wie, jak skutecznie komunikować i angażować i jak tworzyć atmosferę sprzyjającą twórczym działaniom. Zachęca do podejmowania wyzwań w walce klienta. Jest wzorem zdyscyplinowania i otwarcie przyznaje się do własnych błędów i porażek. Cechuje go ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności. Puste słowa nie będą skuteczne, jeżeli nie będą za nimi podążać czyny, dyscyplina i wyniki…

Doceń informację zwrotną

Będąc szefem w niewielkiej firmie często nie mamy obok siebie nikogo, kto z własnej inicjatywy uświadomi nam nasze błędy i słabe strony. Warto, szczególnie podczas nieformalnych rozmów, zapytać o rzeczy, które zdaniem naszego zespołu my sami możemy robić lepiej. Zapewne dowiemy się w ten sposób także o naszych silnych stronach. Chociaż nie każda informacja będzie trafna, ludzie wokół nas widzą więcej niż my sami jesteśmy w stanie dostrzec. Bądźmy otwarci na konstruktywną krytykę i przyjmijmy ją z pokorą.

Wymieniaj doświadczenia z liderami branży

Korzystaj z okazji, aby o własne doświadczenia zapytać innych przedsiębiorców z branży. Temat nowoczesnego przywództwa pojawi się na konferencji Lider Technik Osłonowych, która  odbędzie się w listopadzie w Łodzi. Inspirujące wykłady dostarczą garści przydatnej wiedzy a podczas warsztatów będzie okazja do wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy stają przed tymi samymi wyzwaniami.

Zadbaj o siebie aby dbać innych

Masz wpływ na to, jak wywiązujesz się z roli szefa. Świadomość własnych silnych stron oraz ograniczeń jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji. Umiejętność spojrzenia z dystansu na relacje które zachodzą w zespole, doboru odpowiednich osób do konkretnych zadań i jasnego komunikowania celów i potrzeb jest esencją pracy dzisiejszego szefa. Warto zadbać o własne kompetencje i potrzeby również dlatego, aby w perspektywie najbliższych lat nie zderzyć się z problemem braków kadrowych. Rozwój naszych kompetencji wpłynie nie tylko na nasz komfort pracy, ale również na satysfakcję członków naszego zespołu i jego efektywność.

Twój zespół od zaraz potrzebuje najlepszego szefa!

 

Tomasz Grzegorz

Tomasz Grzegorz

Zarządza firmą MAG Techniki Osłonowe Sp. z o.o. Jeden z pomysłodawców Grupy TOP - porozumienia przedsiębiorców branży technik osłonowych. Organizator konferencji Lider Technik Osłonowych.