Sprawne poruszanie się w tematyce prawa budowlanego znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy na rynku usług technik osłonowych. W branży usługowej niezwykle ważne jest długofalowe zadowolenie klienta, a to można osiągnąć, jeśli nasze usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Czy zatem montaż pergoli na tarasie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

Zgodnie z przepisami prawa, elementy takie, jak kolumny, podpory czy słupy, trwale połączone z budynkiem, są jego częściami składowymi. Wszystkie one, jako całość konstrukcyjna, służą zwiększeniu funkcjonalności konkretnego budynku, na którym zostały posadowione, pozwalając na realizowanie przez niego nowych funkcji (rekreacyjnych, ochronnych przed nasłonecznieniem), zwiększając jego wysokość w części tarasowej o te konkretne elementy stalowe, betonowe lub drewniane (tak: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 sierpnia 2016 roku, sygn. akt: II SA/Gl 560/16).

Tego rodzaju elementy, posiadające dużą wagę, niejednokrotnie posadowione na pewnej wysokości, mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu ludzkiemu, zatem powinny być montowane jedynie legalnie i w sposób spełniający standardy obowiązujące w budownictwie. Należy pamiętać, że będą one musiały dodatkowo wytrzymywać obciążenia wynikające z zamontowania np. markizy przeciwsłonecznej czy przegrody ażurowej, a także opierać się, jako całość, silnym wiatrom, co przy ich projektowaniu winno być wzięte pod uwagę.

W zależności zatem, czy mamy do czynienia z przydomową oranżerią, ogrodem zimowym, konstrukcją słupową, czy też montażem urządzeń, odmiennie będziemy kwalifikować dany produkt pod kątem spełnienia wymogów określonych prawem budowlanym.

Na temat zgłoszeń, pozwoleń i innych aspektów formalnych prac w branży opowiem podczas mojego wystąpienia na konferencji Lider Technik Osłonowych.

Anna Kornecka

Anna Kornecka

Radca Prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony wykładowca i trener szkoleń z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. W latach 2017-2018 trener i wykładowca a następnie ekspert i doradca w ramach projektów pn. „Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju” oraz „Profesjonalni urzędnicy- prawo budowlane” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowanych do pracowników administracji architektoniczno- budowlanej oraz nadzoru budowlanego.